Parni kotlovi

Karakteristike

Đuro Đaković Kotlovi : Parni kotlovi : Karakteristike
 • radni tlak do 12 bar
 • kapacitet od 75 do 4000 kg/h
 • stupanj iskorištenja iznad 90%
 • brzi start iz hladnog stanja (oko 3 minute)
 • mali toplinski gubici kod starta
 • kompaktna izvedba, mali gabariti
 • niski investicijski troškovi postrojenja
 • jednostavno upravljanje
 • potpuno automatizirani rad
 • gorivo: plin, ulje, kombinirano plin/ulje
 • niski troškovi održavanja
 • mali zahtjevi za električnom energijom
 • pogodni za blok i kontejner kotlovnice

Parni kotlovi : Ostali članci

Parni kotlovi

Datum: 28.5.2007.

Karakteristike

Datum: 27.5.2007.

Blok kotlovnice

Datum: 26.5.2007.

Generatori pare

Datum: 28.4.2007.

Prednosti generatora pare

Datum: 27.4.2007.