Kotlovi na biomasu

Kotlovi na biomasu

Đuro Đaković Kotlovi : Kotlovi na biomasu : Kotlovi na biomasu
Prateći svjetske trendove i projekte energetske učinkovitosti ĐĐ Kotlovi u ponudi imaju i kotlove na biomasu.

Kotlovi na biomasu namijenjeni su za spaljivanje drvne biomase (piljevina, drvna sječka, peleti). Spaljivanjem biomase u ložištu kotla dimni plinovi ulaze u kotao i zagrijavaju radni medij (voda, ulje) kako bi se dobio željeni proizvod (topla voda, para, vrelo ulje).

Korištenjem biomase pridonosite očuvanju okoliša i ostvarujete energetsku neovisnost uz smanjenje emisije CO2. Pored kotlova na biomasu nudimo kompletan izmjenjivački dio za kogeneracijska postrojenja kao i za bioplinska postrojenja.

Raspon snage naših kotlova na biomasu i izmjenjivačkih dijelova je od 50 kW do 10 MW  toplinske snage
.

Kotlovi na biomasu : Ostali članci